Lineair en hyperbolisch > Lineaire vergelijkingen
123456Lineaire vergelijkingen

Inleiding

Soms wil je lineaire verbanden met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld als je wilt weten welke aanbieder het goedkoopst is, of welke kaars langer brandt, of...

Gelukkig ken je de balansmethode nog wel!?

Je leert in dit onderwerp:

  • vergelijkingen en ongelijkheden bij lineaire verbanden opstellen en oplossen.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • recht evenredige en lineaire verbanden herkennen en het hellingsgetal, de richtingscoëfficiënt, bepalen;

  • formules en grafieken bij recht evenredige en lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.

verder | terug