Lineair en hyperbolisch > Lineaire vergelijkingen
123456Lineaire vergelijkingen

Theorie

Soms heb je met twee (of meer) lineaire verbanden te maken en wil je weten wanneer de uitkomsten bij het éne verband meer, minder zijn dan die bij het andere verband. Je krijgt dan een lineaire ongelijkheid.

Daarvoor los je eerst de bijbehorende lineaire vergelijking op.

Voor zo'n vergelijking gebruik je de balansmethode:

  • aan beide zijden van het isgelijkteken mag je hetzelfde optellen of aftrekken;

  • aan beide zijden van het isgelijkteken kun je met hetzelfde vermenigvuldigen of door hetzelfde delen als dit maar ongelijk is aan .

Heb je de vergelijking opgelost, dan kijk je naar de grafieken van beide verbanden om antwoord op de gestelde vraag te kunnen geven.

verder | terug