Lineair en hyperbolisch > Omgekeerd evenredig
123456Omgekeerd evenredig

Verkennen

Opgave V1

Je rijdt met de auto 16 km over de snelweg. Hoe sneller je (gemiddeld) rijdt, hoe korter je over die 16 km doet: rijd je (gemiddeld) twee keer zo snel, dan heb je de helft van de reistijd nodig.

a

Als je 16 km met 120 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

b

Als je 16 km met 60 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

Noem de snelheid in km/uur v en de reistijd in uren t.

c

Waarom is hier geen sprake van een recht evenredig verband?

d

Welke formule geeft het verband tussen t en v weer?

Opgave V2

Van een rechthoek is de oppervlakte 24 m2.

a

Hoe groot is de breedte als de lengte 8 m is?

b

Hoe groot is de breedte als de lengte 4 m is?

c

Hoe groot is de breedte als de lengte x m is?

d

Waarom wordt een verband zoals dat tussen de lengte en de breedte van een rechthoek met oppervlakte 24 m2 wel "omgekeerd evenredig" genoemd?

verder | terug