Lineair en hyperbolisch > Omgekeerd evenredig
123456Omgekeerd evenredig

Inleiding

Hoe sneller je loopt, fietst, of rijdt, hoe minder tijd je nodig hebt om een bepaalde afstand af te leggen. Daarom bestaat er tussen afstand en tijd vaak geen recht evenredig of lineair verband. Je gaat nu kennismaken met omgekeerd evenredige verbanden.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules en grafieken bij omgekeerd evenredige verbanden maken en gebruiken.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • recht evenredige en lineaire verbanden herkennen en het hellingsgetal, de richtingscoëfficiënt, bepalen;

  • formules en grafieken bij recht evenredige en lineaire verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.

verder | terug