Lineair en hyperbolisch > Hyperbolische verbanden
123456Hyperbolische verbanden

Verkennen

Opgave V1

Je rijdt met de auto 16 km over de snelweg. Je hebt een constante (gemiddelde) snelheid. Maar je moet onderweg wel even stoppen om te tanken en dat kost 5 minuten.

a

Als je 16 km met 120 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

b

Als je 16 km met 60 km/uur rijdt, hoe lang doe je daar dan over? Geef je antwoord eerst in uren en dan in minuten.

Noem de snelheid in km/uur v en de reistijd in uren t.

c

Waarom is hier geen sprake van een omgekeerd evenredig verband?

d

Welke formule geeft het verband tussen t en v weer?

verder | terug