Lineair en hyperbolisch > Hyperbolische verbanden
123456Hyperbolische verbanden

Voorbeeld 2

Wanneer je een auto huurt, betaal je een vast bedrag van € 40,00 en daarbovenop € 0,60 per gereden kilometer.
Noem je het aantal gereden kilometers en de kosten per kilometer , dan geldt:
Bereken voor welke waarde van de kosten per gereden kilometer € 1,13 bedragen.

> antwoord

Je moet de volgende vergelijking oplossen:

Dus bij gereden kilometers bedragen de kosten € 1,13 per kilometer.

Opgave 5

Wanneer je een auto huurt betaal je een vast bedrag van € 55,00 en daar bovenop € 0,45 per gereden kilometer.

a

Stel een formule op voor de totale kosten per kilometer ( in euro/km) afhankelijk van het aantal gereden kilometer .

b

Bereken voor welke waarde van de kosten per gereden kilometer € 0,98 bedragen.

Opgave 6

Los de vergelijkingen op.

a

b

c

d

Opgave 7

Je wilt de ongelijkheid oplossen.

a

Maak eerst een schets van de grafiek van en geef daarin aan hoe je de waarde van kunt vinden waarvoor geldt .

b

Bereken de waarde van waarvoor geldt .

c

Lees uit je schets de oplossing van de ongelijkheid af.

verder | terug