Lineair en hyperbolisch > Hyperbolische verbanden
123456Hyperbolische verbanden

Practicum

Hier zie je de grafiek van een hyperbolisch verband.
Je kunt de invloed van de waarden van en op de grafiek bekijken.

verder | terug