Lineair en hyperbolisch > Hyperbolische verbanden
123456Hyperbolische verbanden

Inleiding

Hoe sneller je loopt, fietst, of rijdt, hoe minder tijd je nodig hebt om een bepaalde afstand af te leggen. Vaak is er sprake van een omgekeerd evenredig verband. Maar wat als er een tussenstop is? Je gaat nu kennismaken met hyperbolische verbanden.

Je leert in dit onderwerp:

  • formules en grafieken bij hyperbolische verbanden maken en gebruiken;

  • vergelijkingen oplossen waarin hyperbolische verbanden voorkomen.

Voorkennis:

  • de begrippen formule, grootheid, (letter)variabele, eenheid, substitueren (invullen) en vergelijking;

  • recht evenredige, lineaire en omgekeerd evenredige verbanden herkennen en het hellingsgetal, de richtingscoëfficiënt, bepalen;

  • formules en grafieken bij recht evenredige, lineaire en omgekeerd evenredige verbanden maken en gebruiken;

  • grafieken bij formules maken en vergelijkingen oplossen met behulp van de balansmethode.

verder | terug