Kwadratisch en exponentieel > Kwadratische vergelijkingen
123456Kwadratische vergelijkingen

Voorbeeld 1

De vergelijking 1,5 ( x 1 ) 2 4 = 5 kun je oplossen door terugrekenen.

Eerst maak je een rekenschema:

Daarbij past een terugrekenschema. Vul meteen de getallen in:

De exacte oplossing van de vergelijking is x = 6 + 1 en/of x = - 6 + 1 .

Soms wordt een benadering gevraagd. In dat geval benader je met de rekenmachine deze twee waarden in het gewenste aantal decimalen nauwkeurig.

Opgave 3

De grafiek van y = -0,5 ( x + 1 ) 2 + 5 heeft twee nulpunten.

a

Welke vergelijking moet je oplossen om de nulpunten te vinden?

b

Los de vergelijking op. Gebruik een terugrekenschema.

c

Wat zijn de coördinaten van de nulpunten?

d

Hoeveel oplossingen heeft de vergelijking -0,5 ( x + 1 ) 2 + 5 = 5 ? Heb je voor het bepalen van die oplossing een terugrekenschema nodig?

Opgave 4

Los de volgende vergelijkingen op.

a

x 2 = 17

b

7 x 2 = 175

c

2,5 x 2 = 50

d

2,5 x 2 + 5 = 10

e

-2 ( x 3 ) 2 2 = -15

f

5 ( x 8,5 ) 2 12,5 = 100

verder | terug