Kwadratisch en exponentieel > Kwadratische vergelijkingen
123456Kwadratische vergelijkingen

Verkennen

Opgave V1

Bekijk de applet: eenvoudige kwadratische vergelijkingen

De eenvoudigste formule voor een kwadratisch verband is y = x 2 .
Daarbij kun je vergelijkingen krijgen zoals x 2 = 9 , x 2 = 8 , x 2 = 0 , x 2 = -3 , enzovoorts.
In de applet kun je de oplossing zien van dergelijke vergelijkingen. Ze hebben de vorm x 2 = p .

a

Welke oplossing heeft de vergelijking x 2 = 9 ?

b

Welke exacte oplossing heeft de vergelijking x 2 = 8 ?

c

Welke oplossing heeft de vergelijking x 2 = 0 ?

d

Welke oplossing heeft de vergelijking x 2 = -3 ?

e

De oplossing van de vergelijking x 2 = p kan uit meerdere waarden voor x bestaan. Uit hoeveel maximaal? En wat betekent dit voor p?

verder | terug