Rekenen met variabelen > Variabelen optellen en aftrekken
12345Variabelen optellen en aftrekken

Verwerken

Opgave 11

Schrijf bij de twee rechthoekige luciferfiguren zo eenvoudig mogelijke formules voor de omtrek. De lengte van de korte lucifer is `p` en die van de lange is  `r` .

Opgave 12

Herleid.

a

`2b + l + b + 4l + 3b`

b

`3k + 2k + l + 4l + k`

c

`150a + 120b + 22a + 3a + 55b`

d

`m + 8n + 4n + 9p`

Opgave 13

Herleid.

a

`4p + 6q - 3p + 12q`

b

`text(-)3p - 4p + 12q + 11p`

c

`15a + 3b - 12a + b - a`

d

`x*5 + 4y - 4x`

e

`p + 4q + 2p - 2q`

f

`3a + 4b - 6a + 8c`

Opgave 14

Maria werkt bij een boer als aardbeienplukster. Ze krijgt € 3,00 per uur en voor elke gevulde mand krijgt ze € 1,50. Hierbij kun je de volgende formule opstellen: `L = 3,00*u + 1,50*a`

a

Wat stellen de variabelen in de formule voor?

b

Waarom mag je de formule ook schrijven als `L = 1,50a + 3,00u` ?

c

Maria werkt op een dag zeven uur en ze krijgt vijftien manden vol. Wat is haar loon op die dag?

Opgave 15

Bekijk de figuur.

a

Hoe groot is de lengte van het lijnstuk bij het vraagteken?

b

Geef een zo kort mogelijke formule voor de omtrek `P` van de figuur.

c

Neem `r = 6` cm. Hoe groot is dan de omtrek van de figuur?

Opgave 16

Een tuindersbedrijf maakt tegelpatronen voor terrassen. Daarvoor gebruiken ze drie typen tegels. De oppervlakte van tegel 1 is `a` , van tegel 2 `b` en van tegel 3 `c` . In de figuren zie je twee tegelpatronen die het bedrijf maakt.

a

Maak een formule voor oppervlakte `O` van tegelpatroon 1 en tegelpatroon 2.

Om het werk te versnellen, maakt het bedrijf grotere tegelpatronen door samenstellingen te maken van patroon 1 en patroon 2. Een samenstelling ziet er als volgt uit:

patroon 1 patroon 2 patroon 1
patroon 2 patroon 1 patroon 2
patroon 1 patroon 2 patroon 1
b

Maak een formule voor de oppervlakte van dit samengestelde tegelpatroon.

Opgave 17

Hoe groot is de omtrek van deze figuur?

`3a + 4b`

`3a + 8b`

`6a + 4b`

`6a + 6b`

`6a + 8b`

verder | terug