Rekenen met variabelen > Vergelijkingen oplossen
12345Vergelijkingen oplossen

Testen

Opgave 17

Los op

a

`2 + 4x = 10`

b

`8x + 200 = 1600`

c

`25 - 3a = 7`

d

`3b + 2b + 8 = 58`

Opgave 18

Los op

a

`7(y + 2) = 21`

b

` 145(2 - x) = 580`

c

`text(-)12(x + 7) = text(-)72`

Opgave 19

Herleid de vergelijkingen, kies vervolgens `a = 5` en bereken `b` .

a

`2a + 4b - a + 3b = 19`

b

`ab + 2a - 2b + 3ab = 46`

c

`2a + 2(a - b) = 34`

Opgave 20

Verhuisbedrijf 'Van Huis naar Thuis' verzorgt verhuizingen. De kosten van een verhuizing zien er voor een klant als volgt uit:

  • de tijd in uren die de verhuizers bezig zijn met het inpakken en uitpakken van de spullen, is €  `100,00` per uur;

  • de afstand in km waarover verhuisd wordt, is €  `3,00` per km.

a

De familie Van den Bos verhuist van Antwerpen naar 's-Hertogenbosch ( `82` km). De verhuizers hebben in totaal `6` uur nodig gehad voor het inpakken. Wat kost deze verhuizing?

b

Stel een formule op voor de kosten `K` afhankelijk van de in- en uitpaktijd `t` (in uren) en de te rijden afstand `a` (in km).

c

Een verhuizing van Doetinchem naar Nijmegen ( `50` km) kost €  `1350,00` . Hoe lang zijn de verhuizers bezig geweest met in- en uitpakken?

d

Een andere verhuizing kostte in totaal €  `2720,00` . De verhuizers zijn `20` uur bezig geweest met in- en uitpakken. Wat was de afstand van deze verhuizing?

verder | terug