Rekenen met variabelen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Samenvatten

Je hebt gezien dat formules eenvoudiger worden als je voor de variabelen letters gebruikt. Maar soms komen dan in zo'n formule dezelfde letters op meerdere plaatsen voor. Misschien kun je zelfs de hele formule nog verder vereenvoudigen. Daarvoor heb je enkele technieken nodig. Je spreekt dan van "algebra" , dat is het rekenen met lettervariabelen.

De volgende opgaven zijn bedoeld om overzicht over het onderwerp Rekenen met variabelen te krijgen. Dit betreft de onderdelen 1, 2, 3 en 4 van dit onderwerp. Het is nuttig om er een eigen samenvatting bij te maken. De opgaven hieronder zijn bedoeld om je daarbij te helpen.

Activiteitenlijst
Opgave 1

Herleid.

a

`5a + 2a + 6 + a + 1`

b

`5a - 2a + 6 + a - 1`

c

`text(-)3a + 4ab - 2a - ab + 2b`

d

`2a*6a - 4a - 5a^2`

Opgave 2

Herleid.

a

`a*a*2a`

b

`4a^2*3a^5`

c

`2a*text(-)3a^2*text(-)2b`

Opgave 3

Werk de haakjes weg en herleid zover mogelijk. Maak met een verdeling van een rechthoek duidelijk dat je uitwerking klopt.

a

`2a(a+5)`

b

`(2a+3)(a+5)`

Opgave 4

Los de volgende vergelijkingen op door redeneren

a

`4(a+5) = 32`

b

`4a+5 = 32`

verder | terug