Rekenen met variabelen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Toepassen

Opgave 12Bioscoop
Bioscoop

Een bioscoop heeft twee zalen waarin evenveel bezoekers kunnen. In de éne zaal zijn evenveel rijen als stoelen per rij. In de andere zaal zijn drie stoelen per rij minder, maar wel vier rijen meer. Hoeveel stoelen telt elke zaal?

a

Welke vergelijking kun je hierbij opstellen?

b

Los deze vergelijking op door eerst de haakjes weg te werken.

c

Geef antwoord op de aan het begin gestelde vraag.

verder | terug