Rekenen met variabelen > Totaalbeeld
12345Totaalbeeld

Testen

Opgave 5

Herleid.

a

`2a + 4 + 3a + 7 + a`

b

`text(-)5a + 8a + 2b - 4b`

c

`8ab + 3a - 4b + 5b - 6ab`

d

`text(-)8ab + 6b - 2ba - 3b + 5 - 3b`

e

`a*a + 5a - 3a^2 + a`

f

`8a^2 - 3a*2a - 7a`

Opgave 6

Herleid.

a

`x*x*x*x*x`

b

`2x^2*5x^4`

c

`text(-)2x*text(-)x^10`

d

`(text(-)x)^2*4x^5`

e

`2x^9*text(-)3y^7`

Opgave 7

Herleid.

a

`2(3 + a)`

b

`text(-)c(5 + c)`

c

`5(3x + 4)`

d

`(z + 3)(z + 6)`

e

`(2d - 4)(3d - 2)`

f

`(4x + 3)(2y - 8)`

Opgave 8

Herleid.

a

`A = 2 - 3(a - 6)`

b

`R = 2(3 + p) - 7 - 8(2p + 4)`

c

`T = (2x - 5)(2x + 5) + 25`

d

`Q = (text(-)3a - 2)(2b - 5) + 4b`

Opgave 9

Los op.

a

`3 + 8x = 35`

b

`7 - 2x = text(-)23`

c

`5x - 7x + 2 = 14`

d

`5(3 - x) = 65`

e

`text(-)3(x - 10) = 21`

Opgave 10

Herleid. Neem vervolgens `a = 3` en bereken `b` .

a

`2ab - 6a + 8b + 4ab = 8`

b

`3a -2(a + b) - 3b = 13`

Opgave 11

Ryan verkoopt op de markt twee soorten tijdschriften en boeken. Een tijdschrift verkoopt hij voor € 3,50 en een boek voor € 5,00. Hierbij kun je de formule `R = 3,50a + 5,00b` opstellen.

a

Wat stellen de variabelen in de formule voor?

b

Wat is de opbrengst van Ryan als hij `50` tijdschriften en `35` boeken verkoopt?

c

Ryan heeft op een dag `40`  tijdschriften verkocht en heeft een opbrengst van € 250,00. Hoeveel boeken heeft hij die dag verkocht?

d

Door waterschade geeft hij korting op de tijdschriften en de boeken. Voor het bepalen van de totale korting die hij gegeven heeft, gebruikt hij de formule `Q = 1,50a + 2,00b` . Geef een zo kort mogelijke formule voor de opbrengst `R` , waarbij de korting er al af is.

verder | terug