Diagrammen > Schema's
12345678Schema's

Verkennen

Opgave V1

Bekijk dit schema voor een school voor voortgezet onderwijs.

a

Wat laat dit schema zien?

b

Waaraan zie je dat dit schema voor een school voor voortgezet onderwijs is?

c

Alle paarse pijlen betekenen dat er een overgang is die door de school is geregeld. Wat betekent dat voor de overgang van vwo 3 naar havo 4?

d

Betekent dit dat andere overgangen niet mogelijk zijn?

e

Welke betekenis hebben de rode pijlen?

f

Een leerling in havo 3 kan worden bevorderd naar 4 vmbo tl en kan naar het mbo gaan. Wat is het verschil tussen beide overgangen, denk je?

Opgave V2

Hier zie je hoe een school een routebeschrijving naar die school in beeld heeft gebracht.

a

Waaraan zie je dat hier geen sprake is van een kaartje?

b

Waarom kan dit schema wel duidelijker zijn dan een kaart?

c

Wat zijn daarentegen de voordelen van een kaart?

d

Waaruit blijkt dat dit routeschema vooral bedoeld is voor de leerlingen en de ouders van die school?

e

Welke informatie zou je willen toevoegen om het ook bruikbaar te maken voor bezoekers van buiten de regio?

verder | terug