Diagrammen > Gemiddelden
123456Gemiddelden

Uitleg

Het gemiddelde van een aantal getallen bereken je door:

  • de getallen allemaal bij elkaar op te tellen; 

  • die som te delen door het aantal getallen.

Het gemiddelde van de rij getallen , en , afgerond op één cijfer achter de komma, bereken je als volgt:

Soms komen getallen vaker voor of je wilt dat ze zwaarder meetellen bij het berekenen van het gemiddelde. Je spreekt dan van een gewogen gemiddelde.

Als in de rij getallen de drie keer zo zwaar meetelt als de andere getallen, wordt het gewogen gemiddelde:

De is het gewicht van het getal . Je deelt door omdat de rij getallen nu eigenlijk , , , , is geworden en dus uit getallen bestaat.

Opgave 1

In klas B1D zitten 24 leerlingen. In de tabel staan hun lengtes in centimeters en of ze een jongen of een meisje zijn.

m 140 j 152 j 158 m 164
j 141 m 153 m 158 m 165
j 148 m 153 m 160 j 165
j 149 j 154 j 161 m 167
m 152 m 156 j 161 m 168
m 152 j 156 j 162 j 168
a

Bereken de gemiddelde lengte van alle leerlingen in de klas.

b

Bereken de gemiddelde lengte van alle meisjes in de klas.

c

Bereken de gemiddelde lengte van alle jongens in de klas.

Opgave 2

In het weerbericht spreekt men van de gemiddelde temperatuur. Om die te berekenen, moet je op vaste tijdstippen metingen uitvoeren. Van alle metingen wordt ten slotte een gemiddelde genomen en dat is de gemiddelde temperatuur.

In de grafiek zie je het temperatuurverloop op een dag in juni. Elke tien minuten is een temperatuurmeting gedaan.

Kun je met de grafiek de gemiddelde temperatuur van dit etmaal (dag en nacht samen) uitrekenen? Licht je antwoord toe.

Opgave 3
Nemo
Van Gogh museum

In Nederland hebben veel musea programma's voor kinderen. Het Van Gogh Museum in Amsterdam is in het hoogseizoen dagelijks geopend van 9:00 tot 18:00 uur en vrijdags tot 22:00 uur. NEMO Science Center in Amsterdam is dinsdag tot en met zondag geopend van 9:30 tot 17:30 uur.

a

Hoeveel uur is het Van Gogh Museum gemiddeld dagelijks geopend?

b

Hoeveel uur is het NEMO Science Center gemiddeld dagelijks open?

verder | terug