Diagrammen > Frequentietabel
123456Frequentietabel

Voorbeeld 1

cijfer frequentie
4 1
5 4
6 9
7 11
8

3

9 1
totaal 29

Een frequentietabel is erg handig bij het berekenen van een gemiddelde. Je ziet de frequentietabel voor de rapportcijfers van het vak science van klas B1A.
Bereken het gemiddelde.

> antwoord

Om het gemiddelde uit te rekenen, moet je alle cijfers bij elkaar optellen en delen door `29` . Voor het optellen is het handig om daarvoor een kolom `text(frequentie) * text(cijfer)` te maken. De frequentietabel wordt dan:

cijfer frequentie `text(frequentie) * text(cijfer)`
4 1 `1*4=4`
5 4 `4*5=20`
6 9 `9*6=54`
7 11 `11*7=77`
8 3 `3*8=24`
9 1 `1*9=9`
totaal 29 `188`

Het gemiddelde is `188/29 ≈ 6,5` .

Opgave 4

Bekijk de frequentietabel voor het vak Engels van klas B1H.

cijfer frequentie
3 1
4 2
5 2
6 7
7 10
8 4
9 2
10 1
totaal 29
a

Bereken het gemiddelde rapportcijfer voor Engels met behulp van de frequentietabel.

b

Waarom is er eigenlijk sprake van een gewogen gemiddelde als je met een frequentietabel werkt?

c

Waarom is er geen sprake van een gewogen gemiddelde als je zonder frequentietabel werkt?

Opgave 5

Je kunt het gemiddelde cijfer ook goed berekenen met behulp van relatieve frequenties.

cijfer frequentie
3 1
4 2
5 2
6 7
7 10
8 4
9 2
10 1
totaal 29
a

Laat zien hoe dit gaat met de rapportcijfers voor het vak Engels van B1H.

b

Waarom is het achteraf delen door het totaal van de frequenties niet nodig?

verder | terug