Diagrammen > Frequentietabel
123456Frequentietabel

Voorbeeld 3

In de kruistabel, een tweedimensionale frequentietabel, worden de cijfers van twee vakken bij dezelfde klas met elkaar vergeleken. Een streepje betekent: geen. In de tabel kun je bijvoorbeeld zien dat drie leerlingen een 6 hebben gehaald voor wiskunde en een 7 voor science.

  wiskunde
3 4 5 6 7 8 9
science 4 - - - 1 - - -
5 1 - 1 2 - - -
6 - - 2 2 4 1 -
7 - - - 3 5 2 1
8 - - - - 1 2 -
9 - - - - - - 1
Opgave 9

Bekijk de kruistabel in het voorbeeld.

a

Hoeveel leerlingen hebben een 6 voor science en een 7 voor wiskunde?

b

Hoeveel leerlingen zitten er in totaal in deze klas?

c

Hoeveel leerlingen hebben een hoger cijfer voor wiskunde dan voor science?

Opgave 10

Bekijk de kruistabel uit het voorbeeld.

a

Waarom moet het hier gaan om de leerlingen van één klas? Waarom kun je zo niet twee verschillende klassen voor een bepaald vak met elkaar vergelijken?

b

Hoeveel procent van de leerlingen van deze klas had voor beide vakken een 8 of hoger? Rond je antwoord af op één decimaal.

c

Hoeveel procent van de leerlingen van deze klas had voor minstens één van beide vakken een 8 of hoger? Rond je antwoord af op één decimaal.

Opgave 11

Bekijk de kruistabel uit het voorbeeld.

a

Zijn er leerlingen die een laag cijfer hebben voor science en een hoog cijfer voor wiskunde? Licht je antwoord toe.

b

Zijn er leerlingen die een hoog cijfer hebben voor science en een laag cijfer voor wiskunde?

c

Kun je op grond van de kruistabel beweren dat wie goed is in science ook goed is in wiskunde? En omgekeerd? Licht je antwoord toe.

d

Hoe zou de kruistabel eruit moeten zien als er geen enkel verband tussen de cijfers voor science en wiskunde zou bestaan?

verder | terug