Diagrammen > Frequentietabel
123456Frequentietabel

Uitleg

Wil je de cijfers van twee vakken per leerling met elkaar vergelijken, dan kun je een tweedimensionale frequentietabel maken. Horizontaal staan dan bijvoorbeeld de cijfers voor wiskunde en verticaal de cijfers voor science. Zo'n frequentietabel heet een kruistabel. Je ziet hier een kruistabel voor een groep van `9` leerlingen. Een streepje betekent: "geen" . Ga na dat er twee leerlingen zijn met een 6 voor wiskunde en een 5 voor science.

  wiskunde
3 4 5 6
science 4 - - - 1
5 1 - 1 2
6 - - 2 2
Opgave 3

Bekijk de kruistabel van de cijfers van Engels en Frans voor klas B1H.

  Engels
3 4 5 6 7 8 9 10
Frans 4 - - - - - - - -
5 1 - - - 1 - - -
6 - 1 2 2 2 - - -
7 - 1 - 5 5 - 2 1
8 - - - 1 1 4 - -
9 - - - - - - - -
a

Hoeveel leerlingen hebben voor Engels een 6 en voor Frans een 7?

b

Hoeveel leerlingen zitten er in totaal in deze klas?

c

Hoeveel leerlingen hebben precies hetzelfde cijfer voor Frans als voor Engels?

verder | terug