Diagrammen > Frequentietabel
123456Frequentietabel

Testen

Opgave 18

Hier zie je de rapportcijfers voor het vak frans van B1K.

6 6 8 9 5 7 6 7 7 3 9 6 7 5 7
8 7 5 6 8 6 7 6 7 5 7 8 7 6 7
a

Maak hiervan een frequentietabel en een relatieve frequentietabel. Rond af op gehele getallen.

b

Welk cijfer komt het vaakst voor?

c

Bereken het gemiddelde van de rapportcijfers van deze klas. Rond je antwoord af op een geheel getal.

verder | terug