Diagrammen > Beelddiagram en lijndiagram
123456Beelddiagram en lijndiagram

Uitleg

Een diagram is een grafische voorstelling van gegevens. Diagrammen kunnen er heel verschillend uitzien. De belangrijkste zijn:

  • beelddiagram (Engels: "pictograph" );

  • staafdiagram (Engels: "bar graph" );

  • lijndiagram (Engels: "line graph" );

  • cirkeldiagram (Engels: "pie graph" ).

Dit beelddiagram laat zien hoeveel leerlingen van een klas met een bepaald vervoermiddel naar school komen. Dit noem je de frequentie van dat vervoermiddel.

In Engelstalige landen spreek je van een "chart" , of een "graph" . Een "diagram" in het Engels is eigenlijk wat wij een graaf noemen.

Opgave 1

In dit beelddiagram zie je het aantal bezoekers van een dolfijnenshow gedurende de eerste vijf maanden van het jaar.

a

In welke maand kwamen de meeste bezoekers naar de show?

b

Hoeveel bezoekers kreeg de dolfijnenshow toen?

c

In welke maand had de dolfijnenshow 3000 bezoekers? Licht je antwoord toe.

Opgave 2

Bekijk het filmpje in de uitleg over het maken van diagrammen. Bekijk goed wat een staafdiagram is en wat een lijndiagram is.

a

Van welke gegevens wordt in het filmpje een staafdiagram gemaakt?

b

Zou je van deze gegevens ook een lijndiagram kunnen maken?

c

Van welke gegevens wordt in het filmpje een lijndiagram gemaakt?

d

Zou je ook een lijndiagram kunnen gebruiken om de gegevens bij c weer te geven?

Opgave 3

Bekijk het beelddiagram.

Het diagram laat zien hoeveel leerlingen van klas B1H met een bepaald vervoermiddel naar school komen, de frequentie van dat vervoermiddel. (Langs de horizontale as staan de volgende pictogrammen: auto, fiets, stadsbus, streekbus, lopend, taxi en trein.)

a

Wat laat dit diagram zien?

b

Hoeveel leerlingen van deze klas gaan lopend naar school?

c

Hoeveel leerlingen zitten er in deze klas?

verder | terug