Diagrammen > Frequentietabel
12345678Frequentietabel

Toepassen

Leer met de volgende opgave verder werken met MS-Excel.
Opgave 13Werken met Excel
Werken met Excel

Excel kan je helpen bij het maken van frequentietabellen en het berekenen van gemiddelden. Bekijk het Practicum .

a

Maak zelf een frequentietabel van de gehele eindcijfers voor wiskunde.

b

Zoek uit hoe je van een rij gegevens het gemiddelde door Excel kunt laten berekenen.

c

Bereken het gemiddelde voor wiskunde met behulp van de frequentietabel. Bereken dit gemiddelde ook met de niet afgeronde rapportcijfers. Verklaar het eventuele verschil.

d

Je kunt nu opgave 9 heel goed met Excel maken. Een goede oefening...

verder | terug