Diagrammen > Frequentietabel
12345678Frequentietabel

Verwerken

Opgave 9

In deze tabel hier zie je de cijfers van B1H voor een zevental vakken.

a

Maak een frequentietabel voor de gehele eindcijfers voor wiskunde.

b

Bereken het gemiddelde van die gehele eindcijfers in één decimaal nauwkeurig.

c

Maak een tabel met relatieve frequenties van de eindcijfers voor het vak wiskunde. Bereken ook hiermee het gemiddelde eindcijfer in één decimaal nauwkeurig.

d

Maak ook een tabel met relatieve frequenties van de gehele eindcijfers voor het vak frans.

e

Vergelijk de relatieve frequentieverdelingen van wiskunde en frans. Kun je conclusies trekken?

Opgave 10

Gebruik de gegevens van de voorgaande opgave.

a

Maak een kruistabel van de gehele eindcijfers van frans en wiskunde.

b

Hoeveel leerlingen hebben een hoger cijfer voor frans dan voor wiskunde?

c

Lijkt er een verband te zijn tussen de cijfers voor frans en voor wiskunde? Licht je conclusie toe.

Opgave 11

In een klas is alle leerlingen gevraagd hoeveel ooms en tantes ze hebben. In deze kruistabel vind je het resultaat.

ooms
0 1 2 3 4 5 6
tantes 0 1 1 - 1 - 1 -
1 1 3 3 2 - - -
2 1 4 2 2 - - 1
3 - 1 - 1 - - -
4 1 - - - 1 2 -
5 - 1 - - - - -
a

Uit hoeveel leerlingen bestaat deze klas?

b

Hoeveel procent van deze leerlingen heeft niet meer dan 3 ooms en tantes samen?

c

Bereken met behulp van een frequentietabel het gemiddelde aantal tantes van de leerlingen in deze klas.

d

Hebben deze leerlingen gemiddeld meer tantes dan ooms?

Opgave 12

Klas B1H bestaat uit 13 meisjes en 16 jongens. De schoenmaten zijn achtereenvolgens:

  • meisjes: 38, 37, 38, 36, 37, 38, 40, 37, 39, 37, 36, 37, 39

  • jongens: 36, 38, 42, 40, 41, 39, 38, 37, 37, 40, 39, 41, 42, 41, 38, 39

a

Maak relatieve frequentietabellen van de schoenmaten van de jongens en van de meisjes. Zoek eventueel nog even op wat een relatieve frequentietabel is.

b

Bereken beide gemiddelden. Kun je op grond hiervan concluderen dat de jongens grotere voeten hebben dan de meisjes?

c

Vergelijk beide tabellen. Kun je er een conclusie uit trekken?

verder | terug