Diagrammen > Frequentietabel
12345678Frequentietabel

Voorbeeld 3

In deze tweedimensionale frequentietabel worden de cijfers van twee vakken (sc = science en wi = wiskunde) bij dezelfde klas vergeleken. Een streepje betekent: geen. Je spreekt wel van een kruistabel.

wi
3 4 5 6 7 8 9
sc 4 - - - 1 - - -
5 1 - 1 2 - - -
6 - - 2 2 4 1 -
7 - - - 3 5 2 1
8 - - - - 1 2 -
9 - - - - - - 1

Ga na, dat er 4 leerlingen zijn met een 6 voor science en een 7 voor wiskunde. Ga ook na, dat er in totaal 29 leerlingen in deze klas zitten. Er zijn 11 leerlingen in deze klas die een hoger cijfer hebben voor wiskunde dan voor science.

Opgave 7

In Voorbeeld 3 zie je zo'n kruistabel voor science en wiskunde.

a

Hoeveel leerlingen hadden een 7 voor science en een 8 voor wiskunde?

b

Waarom moet het hier gaan om de leerlingen van één klas? Waarom kun je zo niet twee verschillende klassen voor een bepaald vak vergelijken?

c

Hoeveel procent van de leerlingen van deze klas had voor beide vakken een 8 of hoger?

d

Hoeveel procent van de leerlingen van deze klas had voor minstens één van beide vakken een 8 of hoger?

Opgave 8

Bekijk de kruistabel in het voorbeeld nog eens.

a

Zijn er leerlingen die een laag cijfer hebben voor science en een hoog cijfer voor wiskunde?

b

Zijn er leerlingen die een hoog cijfer hebben voor science en een laag cijfer voor wiskunde?

c

Kun je op grond van de kruistabel beweren dat wie goed is in science ook goed is in wiskunde? En omgekeerd?

d

Hoe zou de kruistabel er uit moeten zien als er geen enkel verband tussen de cijfers voor science en die voor wiskunde zou bestaan?

verder | terug