Diagrammen > Frequentietabel
12345678Frequentietabel

Practicum

Werken met Excel

Excel kan zelf frequentietabellen voor je maken. Je hoeft dan niet met de hand te tellen.

In het Excelbestand BrugklasCijfers.xls vind je de eindcijfers van brugklas B1H.
Op het tweede blad is van de resultaten voor het vak engels een frequentieverdeling gemaakt.
Dat gaat als volgt:

  • Maak eerst een kolom met cijfers van (bijvoorbeeld) 3, 4, 5, t/m 10 en de gewenste opschriften. Die kolom met cijfers bestaat in dit bestand uit de cellen U6 t/m U13.

  • In dit bestand zijn de cellen V6 t/m V13 bestemd voor de frequenties. Selecteer die allemaal.

  • Klik nu in de formulebalk en zet daar in: =INTERVAL(G3:G31;U6:U13) en doe [ctrl][shift][enter].

Als het goed is krijg je nu de juiste frequenties. Excel telt dus in de cellen G3 t/m G31 (de cijfers voor engels) hoeveel er steeds voorkomen van de waarden in de cellen U6 t/m U13, de verschillende cijfers die voorkomen.

LET OP:
Je moet het Excel-bestand BrugklasCijfers.xls eerst downloaden om er in te kunnen werken.
Dat doe je door rechtsklikken op de resourcelink en kiezen voor: "Doel opslaan als..." .
Je kopieert het dan naar de computer waarop je werkt.
verder | terug