Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Verkennen

Opgave V1

Infographics zijn "information graphics" , dus figuren bedoeld om informatie overzichtelijk weer te geven. Hier zie je een infographic over fietsen in enkele landen in Europa.

a

Welk land heeft vermoedelijk de meeste fietsen? Welke informatie ontbreekt om dit met zekerheid te kunnen zeggen?

b

Hoeveel km fietsen we per persoon in Nederland per jaar ongeveer?

c

In het onderste deel van de figuur geeft de lengte van de weg de grootte van de waarde weer. Klopt dat hier wel? Licht je antwoord toe met een voorbeeld.

d

En hoe zit het met het bovenste deel van de figuur, kloppen de hoogtes van een fietsen wel?

e

Waarom kun je bij deze figuur niet het gemiddeld aantal fietsen per inwoner berekenen?

Opgave V2

Infographics bestaan vaak uit meerdere grafische voorstellingen. Open de infographic Digitale buren.

a

Wat geeft deze infographic uit 2011 weer?

b

In Duitsland zijn veel meer huishoudens in het bezit van een internettoegang dat in Nederland. Toch is in Nederland een hoger deel gekleurd. Verklaar dat.

c

Hoeveel huishoudens heeft Duitsland op grond van het eerste deel van de infographic?

d

In welk van deze drie landen zijn de meeste mobiele telefoons met internettoegang?

e

In welk van deze drie landen wordt meer over de grens via internet gekocht? Hoe zie je dat in de infographic?

f

Op het gebied van E-commerce valt Belgiƫ nogal op in vergelijking met de andere twee landen. Leg uit hoe.

verder | terug