Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Voorbeeld 2

Als je sport, gaat vaak je polsslag wat omhoog. In dit tweezijdige steelbladdiagram zie je dit terug voor een hele groep sporters. Je ziet bijvoorbeeld dat de hoogste polsslag vóór de oefening slagen per minuut bedroeg. Na de oefening was dat slagen per minuut.

Opgave 7

Bekijk het tweezijdige steelbladdiagram in het voorbeeld.

a

Hoeveel sporters hebben er aan de oefening meegedaan?

b

Hoeveel bedroeg de gemiddelde polsslag voor de oefening? En daarna? Rond af op gehele slagen per minuut.

c

Je wilt de polsslag voor en na de oefening vergelijken. Waarom helpt dan het bepalen van de modale polsslag niet?

d

Kun je met behulp van de gemiddelde polsslag en het dubbele steelbladdiagram een conclusie trekken?

Opgave 8

Je ziet een tweezijdig steelbladdiagram met de cijfers voor science van B1H afgerond op één decimaal.

a

Je kunt nog steeds snel zien hoeveel cijfers vanaf 6,0 tot 7,0 er zijn gescoord. Hoeveel zijn dat er?

b

Wat is een voordeel van het op deze manier weergeven van cijfers boven het maken van een eenzijdig steelbladdiagram?

Opgave 9

Hier zie je een filmpje over een bevolkingspiramide. Dat is een veelvoorkomend tweezijdig steelbladdiagram.

Schrijf in eigen woorden op wat een bevolkingspiramide is.

Opgave 10

Je ziet een tabel met de behaalde cijfers van een klas. Teken een tweezijdig steelbladdiagram bij deze tabel.

5,6 5,3 7,1 6,4 8,1 6,1 7,8 9,1 4,3 6,7
5,2 3,1 7,7 6,2 6,4 7,1 5,6 6,9 7,1 8,4
5,6 6,4 8,5 9,2 7,2 6,6 5,5 8,4 6,6 4,4
verder | terug