Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Voorbeeld 3

Deze tabel van het bodemgebruik in Nederland in 2003 is afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Hierin is 1 ha = 1 hectare = 1 hm2 = 10.000 m2. Hier zie je hoe je er een cirkeldiagram bij maakt.

oppervlakte (ha)
Verkeersterrein 114268
Bebouwd terrein 328867
Semi-bebouwd terrein 50615
Recreatieterrein 93702
Agrarisch terrein 2304074
Bos en open natuurlijk terrein 484090
Binnenwater 359815
Buitenwater 417363

Om hierbij een cirkeldiagram te maken begin je met het bepalen van de totale bodemoppervlakte door alle getallen op te tellen. De totale bodemoppervlakte van Nederland is: 4152794 ha.
Je rekent dan alle waarden om naar procenten door ze te delen door dit totaal en met 100 te vermenigvuldigen.
Zo krijg je een nieuwe tabel.

oppervlakte (ha) percentage (%)
Verkeersterrein 114268 2,8
Bebouwd terrein 328867 7,9
Semi-bebouwd terrein 50615 1,2
Recreatieterrein 93702 2,3
Agrarisch terrein 2304074 55,5
Bos en open natuurlijk terrein 484090 11,7
Binnenwater 359815 8,7
Buitenwater 417363 10,1
Totale bodemoppervlakte 4152794 100

Bij de kolom met percentages maak je vervolgens een nieuwe kolom voor de sectorhoek in graden. Omdat 100% overeen moet komen met 360° moet je alle percentages met 3,6 vermenigvuldigen.

oppervlakte (ha) percentage (%) sectorhoek (°)
Verkeersterrein 114268 2,8 10
Bebouwd terrein 328867 7,9 29
Semi-bebouwd terrein 50615 1,2 4
Recreatieterrein 93702 2,3 8
Agrarisch terrein 2304074 55,5 200
Bos en open natuurlijk terrein 484090 11,7 42
Binnenwater 359815 8,7 31
Buitenwater 417363 10,1 36
Totale bodemoppervlakte 4152794 100 360

Je kunt nu het cirkeldiagram tekenen door alle hoeken naast elkaar uit te zetten.

De sectorhoeken behorende bij de tabel van het bodemgebruik in Nederland in 2003 worden gebruikt om het cirkeldiagram te tekenen. De hoeken zet je uit met je geodriehoek.
Merk op dat in de wiskunde hoeken altijd "tegen de wijzers van de klok in" worden uitgezet. Verder begin je vaak met een horizontaal lijnstuk.

De tweede sectorhoek komt tegen de eerste aan te liggen. Het is verstandig om telkens bij elke sector te zetten waar hij over gaat en (bijvoorbeeld) welk percentage er bij hoort.

En zo is je cirkeldiagram helemaal af.
Eventueel kun je er nog bijzetten over welke totale bodemoppervlakte deze verdeling gaat. Dan heb je de tabel niet meer nodig...

Opgave 11

In het voorbeeld wordt beschreven hoe je de sectorhoeken in een cirkeldiagram berekent.

a

Teken het cirkeldiagram dat bij de tabel in het voorbeeld hoort. Zet de percentages in de sectoren en zet het soort terrein aan de buitenkant van de cirkel bij de sectoren. Laat ook zien hoe alle sectorhoeken zijn berekend.

b

Wat moet je altijd controleren voor je de sectorhoeken begint te tekenen?

Opgave 12

Je ziet een tabel met de behaalde cijfers van een klas. Bereken alle sectorhoeken en teken vervolgens het bijbehorende cirkeldiagram.

cijfer frequentie
3 1
4 1
5 4
6 5
7 3
8 4
9 2
Opgave 13

Dit cirkeldiagram laat zien met welke frequentie de rapportcijfers voor science in B1H voorkomen. Je kunt er dus in aflezen hoeveel keer er een 6 voorkomt, hoe vaak een 7, enzovoort. Omdat de cijfers 3 en 10 niet behaald zijn, staan ze niet in het cirkeldiagram.

a

Bekijk de afgeronde cijfers voor science van klas B1H.

Stel je hebt de cijfers van alle 29 leerlingen voor science op één decimaal nauwkeurig. Waarom heeft het weinig zin om van deze cijfers op één decimaal nauwkeurig een cirkeldiagram te maken?

b

Bereken met behulp van de frequentietabel de sectorhoeken bij de gehele eindcijfers voor science.

c

In de tabel vind je de wiskunde eindcijfers afgerond op een geheel. Teken het bijbehorende cirkeldiagram.

cijfer

freq

3

1

4

0

5

3

6

8

7

10

8

5

9

2

10

0

29

verder | terug