Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Uitleg

Je ziet een rijtje cijfers voor een toets in één decimaal nauwkeurig. Het ziet er wel netjes uit, maar je krijgt geen goed beeld van hoe deze dertig leerlingen hebben gescoord.

4,4 6,6 5,5 3,9 5,0 8,6 6,2 6,4 8,6 5,9
6,8 6,4 5,1 8,2 8,6 5,5 5,9 5,0 7,7 6,4
9,5 4,4 3,9 8,6 2,3 6,6 6,9 7,1 8,6 7,3

Je kunt dezelfde cijfers weergeven in een steelbladdiagram (Engels: "stem-and-leaf-plot" ). De gehelen staan in de steel (de rode cijfers onder elkaar), de decimalen op een blad (een naar rechts stekend rijtje cijfers). Zoek bijvoorbeeld de 5,1 maar eens op: de 5 vind je in de steel en de 1 staat als derde cijfer in het blad ernaast. Je kunt ook zien welk cijfer het meest werd gehaald: een 8,6. Dat noem je het modale cijfer.

Een ander zeer overzichtelijke figuur is het cirkeldiagram. Je ziet er een van het bodemgebruik in Nederland. Je kunt er onder andere in aflezen dat in Nederland ha (hectare) van de totale bodem "bos en open natuurlijk terrein" was.

Om zo'n cirkeldiagram te kunnen maken, moet je weten hoe groot de sectorhoeken van de verschillende sectoren (taartpunten) zijn. Dat gaat als volgt:

  • Bereken hoeveel (hectare) er in totaal (%) in het cirkeldiagram moet worden weergegeven. Dit getal komt overeen met 360° in het cirkeldiagram.

  • Kies een sector uit waarvan je de sectorhoek wilt berekenen.

  • Bereken de sectorhoek met: °

Herhaal stap 2 en 3 voor alle sectoren en teken het cirkeldiagram met behulp van passer en geodriehoek.

Opgave 1

Bekijk het steelbladdiagram in de uitleg.

a

Wat laat dit diagram zien?

b

Hoeveel keer komt de 6,1 voor?

c

Hoeveel cijfers vanaf 6,0 tot aan 7,0 zijn er gehaald?

d

Hoeveel voldoendes waren er (5,5 of hoger)?

Opgave 2

Bekijk het bestand met cijfers van B1H in het bestand Cijfers-brugklas.

a

Maak een steelbladdiagram van de cijfers voor wiskunde in één decimaal nauwkeurig.

b

Hoeveel cijfers vanaf 6,0 en hoger waren er?

c

Pas het diagram zo aan, dat de cijfers die naar beneden worden afgerond links van de stam en de andere cijfers rechts van de stam komen.

d

Waarom kun je nu gemakkelijker aflezen hoeveel voldoendes er waren?

Opgave 3

Bekijk het cirkeldiagram in de uitleg.

a

Uit hoeveel sectoren bestaat dit diagram?

b

Uit hoeveel hectare bodem bestaat Nederland volgens dit diagram?

c

Welk deel daarvan is "bos en open natuurlijk terrein" ?

d

Hoeveel procent is dat (antwoord in één decimaal nauwkeurig)?

Opgave 4

Je ziet een cirkeldiagram van de verkoop van soorten pizza's via bestelsites in Nederland.

a

Hoeveel procent pizza Funghi wordt er verkocht?

b

Welke hoek hoort er bij dat deel van de cirkel? Laat je uitwerking zien.

c

Bij welke pizzasoorten hoort een sectorhoek van 28,8°? Laat je uitwerking zien.

verder | terug