Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Verkennen

Opgave V1

Bekijk het cirkeldiagram van de verkoop van soorten pizza's via bestelsites in Nederland.

a

Welke soort pizza werd het meest verkocht?

b

En welke soorten werden het minste verkocht?

c

Een afhaalbedrijf voor pizza's verkoopt per week gemiddeld wel zo'n `1200` pizza's. Hoeveel pizza's Margherita zullen ze gemiddeld per week verkopen?

d

Waarom is er voor deze frequentieverdeling gekozen voor een cirkeldiagram, denk je?

Opgave V2

Deze dienstregeling voor stadsbussen is een "steelbladdiagram" . In de eerste kolom, de steel, staan de uren aangegeven. In de hokjes ernaast, de "bladen" , staan de vertrektijden van de bussen per uur. Je kunt goed zien hoeveel bussen er elk uur gaan. De eerste bus komt om 6.17 uur langs, de volgende om 6.47 uur.

De reistijdtabellen in het openbaar vervoer hebben vaak de vorm van een steelbladdiagram.

a

Hoeveel bussen gaan er langs deze halte tussen 9:00 en 10:00?

b

Welke betekenis hebben de kleine lettertjes bij de getallen in de bladen, denk je?

verder | terug