Diagrammen > Cirkeldiagram en steelbladdiagram
123456Cirkeldiagram en steelbladdiagram

Testen

Opgave 20

Dit steelbladdiagram laat zien hoeveel vogels er per dag op een bepaalde voederplaats werden gesignaleerd. Dit zijn alle dagen in één maand van het jaar.

a

Welke maand is dat? En wat is er voor bijzonders met het jaar waaruit deze gegevens komen?

b

Hoeveel bedraagt het modale aantal vogels?

c

Bereken hoeveel vogels er gemiddeld naar de voerplaats zijn gekomen gedurende deze maand. Rond af op helen.

d

Hoeveel dagen in deze maand kwamen er meer dan 30 vogels op deze voederplaats?

Opgave 21

Aan 3500 Nederlanders werd gevraagd met welk vervoermiddel ze op vakantie gingen. Met de eigen auto gingen er 2450, met het vliegtuig 525, met het openbaar vervoer 350 en met de fiets 175.

a

Hoeveel procent van de Nederlanderse vakantiegangers gaat met de fiets?

b

Maak een cirkeldiagram bij deze gegevens. Laat zien hoe je de sectorhoeken hebt berekend.

Neem aan dat er miljoen Nederlanders op vakantie gaan.

c

Geef een schatting van het aantal dat niet met eigen vervoer (de eigen auto of de fiets) gaat.

verder | terug