Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Toepassen

Geef bij elk van de volgende opgaven uitgebreide uitwerkingen.
Opgave 16Werken met Excel
Werken met Excel

Excel kan je helpen bij het maken van diagrammen. Bekijk Practicum.

a

Maak zelf een de drie diagrammen die je in de voorbeelden aantreft. Maak eerst de bijbehorende frequentietabellen.

b

Doe dit nog eens voor de gehele eindcijfers van het vak wiskunde.

c

Gebruik het bestand BrugklasJMverdeling.xls. Maak een gestapeld staafdiagram, ook van de relatieve frequenties. Maak ook een diagram waarin de staven voor jongens en meisjes naast elkaar staan.

Opgave 17Sportprestaties
Sportprestaties

Je vindt gegevens over enkele sportprestaties van 74 brugklassers op Practicum.

De prestaties op de 50 m sprint (tijd in seconden), het verspringen (aantal gesprongen cm vanaf de afzetbalk) en het vergooien met een gewicht van 200 gram (aantal meter) zijn gegeven. Maak hierbij diagrammen en reken gemiddelden uit waarmee je de prestaties van de jongens (m) en de meisjes (v) kunt vergelijken.

Probeer conclusies te trekken.
Opmerking: Het is natuurlijk veel leuker als je dit met gegevens van de eigen school doet!

verder | terug