Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Verwerken

Opgave 11

Bekijk de eindcijfers van klas B1H voor zeven vakken in het Excelbestand BrugklasCijfers.xls.

a

Maak een staafdiagram van de gehele eindcijfers voor geschiedenis en van de cijfers voor aardrijkskunde.

b

Teken de lijndiagrammen van de gehele eindcijfers voor deze vakken in één figuur.

c

Kun je een conclusie trekken? Heeft het berekenen van gemiddelden daarbij betekenis?

Opgave 12

Je ziet de weersverwachting van een bepaalde periode in 2010 in Urecht.

a

Teken een lijndiagram met daarin de maximumtemperatuur en de minimumtemperatuur in deze periode.

b

Maak ook een lijndiagram van het aantal mm neerslag per dag.

c

Waarom past bij dit soort gegevens een lijndiagram het beste?

Opgave 13

Hier zie je een cirkeldiagram van de verkoop van soorten pizza's via bestelsites in Nederland.

(Bron: gezondheidskrant.nl december 2011)

a

Welke soort pizza werd het meest verkocht?

b

En welke soorten werd het minste verkocht?

c

Een afhaalbedrijf voor pizza's verkoopt per week gemiddeld wel zo'n 1200 pizza's. Hoeveel pizza's Margherita zullen ze gemiddeld per week verkopen?

d

Waarom is er voor deze frequentieverdeling gekozen voor een cirkeldiagram, denk je?

Opgave 14

Hier zie je een gestapeld staafdiagram van medailles die zijn behaald op de Olympische Spelen van 2008. Alleen de hoogst geklasserde landen zijn in beeld.

a

Welk land behaalde de meeste medailles?

b

Waarom staat dit land niet op de eerste plaats?

c

Waarom ligt hier een gestapeld staafdiagram het meest voor de hand?

d

Wat moet je aan dit staafdiagram veranderen als je de vraag wilt beantwoorden welk land naar verhouding de meeste gouden medailles heeft gewonnen?

Opgave 15

Bekijk enkele gegevens van de provincies van Nederland op Practicum.

a

Maak een relatieve frequentietabel van de inwoneraantallen van de provincies. Rond af op gehele percentages.

b

Teken een bijpassend staafdiagram en een bijpassend lijndiagram.

c

Waarom heeft het berekenen van een gemiddelde inwoneraantal per provincie weinig betekenis?

d

Waarom zou het gebruik van een cirkeldiagram voor deze gegevens goed geschikt zijn?

verder | terug