Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Voorbeeld 1

Dit staafdiagram laat zien met welke frequentie de rapportcijfers voor "Science" in een bepaalde klas voorkomen. Je kunt er dus in aflezen hoeveel keren er een 6 voorkomt, hoeveel keren er een 7 voorkomt, enz.
Het gemiddelde kun je zelf gemakkelijk berekenen...

Opgave 4

Bekijk het beelddiagram in de uitleg. Je ziet een staafdiagram van de rapportcijfers van B1H afgerond op gehelen.

a

Waarom heeft het geen zin om een staafdiagram te maken van de eindcijfers op één decimaal voor een bepaald vak?

b

Maak een staafdiagram van de gehele eindcijfers voor wiskunde.

c

Vergelijk het staafdiagram van de gehele eindcijfers voor wiskunde met dat van de gehele eindcijfers voor science. Zijn er duidelijke verschillen?

d

Maak ook een staafdiagram met deze cijfers voor wiskunde en science in één figuur.

Opgave 5

Bij het staafdiagram van de cijfers voor science kun je een gemiddelde uitrekenen.

Waarom gaat dit niet voor een staafdiagram van de manieren waarop de leerlingen van B1H naar school gaan?

Opgave 6

Hier zie je een gestapeld staafdiagram van de verdeling jongens / meisjes in de brugklassen van een scholengemeenschap. Dit staafdiagram komt uit het bestand BrugklasJMverdeling.xls. Eventueel kun je dit bestand gebruiken bij deze opgave.

a

Waarom heet zo'n staafdiagram een gestapeld staafdiagram?

b

Als je snel wilt zien of er meer jongens dan meisjes in een klas zitten kun je de staven beter niet stapelen. Maak een staafdiagram van deze verdeling waarin de staven voor de jongens en de meisjes naast staan. In welke klassen zitten meer jongens dan meisjes?

c

Omdat de klassen niet evenveel leerlingen hebben zijn de verdelingen jongens / meisjes onderling moeilijk te vergelijken. Maak een relatief gestapeld staafdiagram bij deze gegevens. Werk in procenten nauwkeurig. Bij welke klas is de verdeling het meest scheef?

Bekijk de infographic Digitale buren nog eens. Er worden negen situaties in diagrammen beschreven.
In een gestapeld staafdiagram worden de percentages per situatie op elkaar gestapeld tot 100%.

d

Waarom kun je hier niet een gestapeld staafdiagram van maken?

verder | terug