Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Voorbeeld 2

Dit lijndiagram laat zien met welke frequentie de rapportcijfers voor "Science" in een bepaalde klas voorkomen. Je kunt er dus in aflezen hoeveel keren er een 6 voorkomt, hoeveel keren er een 7 voorkomt, enz. Het lijndiagram ontstaat uit een staafdiagram door de middens van de bovenkanten van de staven te verbinden. Een lijndiagram laat het verloop beter zien.

Opgave 7

Bekijk de eindcijfers van klas B1H voor een zevental schoolvakken in opgave 4 of in het Excelbestand BrugklasCijfers.xls.

a

Maak een lijndiagram van de cijfers voor wiskunde.

b

Vergelijk het lijndiagram van de cijfers voor wiskunde met dat van de cijfers voor science. Zijn er duidelijke verschillen?

c

Maak ook een lijndiagram met de cijfers voor wiskunde en science in één figuur.

Opgave 8

Klas B1H bestaat uit 13 meisjes en 16 jongens. De schoenmaten zijn achtereenvolgens:

  • meisjes: 38, 37, 38, 36, 37, 38, 40, 37, 39, 37, 36, 37, 39

  • jongens: 36, 38, 42, 40, 41, 39, 38, 37, 37, 40, 39, 41, 42, 41, 38, 39

a

Je wilt lijndiagrammen van de schoenmaten van de jongens en van de meisjes in één figuur maken. Waarom werk je dan liever met relatieve frequenties?

b

Maak nu de bedoelde lijndiagrammen.

c

Kun je op grond hiervan concluderen dat de jongens grotere voeten hebben dan de meisjes?

d

Geef de gemiddelde schoenmaten in de figuur aan. Bevestigen deze gemiddelden je conclusie bij b?

verder | terug