Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Voorbeeld 3

Dit cirkeldiagram laat zien met welke frequentie de rapportcijfers voor "Science" in een bepaalde klas voorkomen. Je kunt er dus in aflezen hoeveel keren er een 6 voorkomt, hoeveel keren er een 7 voorkomt, enz. Elke "taartpunt" heet een sector. (Omdat sommige cijfers niet voorkomen staan die bij een sector met een grootte van 0.)

Opgave 9

Bekijk het cirkeldiagram van de gehele eindcijfers voor science en dat van de cijfers voor wiskunde van dezelfde klas B1H hiernaast.

a

Welke sectoren krijgen de waarde 0? Welke sector is het grootst bij science? En welke bij wiskunde?

b

Vergelijk het cirkeldiagram van de cijfers voor wiskunde met dat van de cijfers voor science. Waarom moeten beide cirkeldiagrammen even groot zijn?

Opgave 10

Bekijk de infographic Digitale buren nog eens. Er worden negen situaties in diagrammen beschreven. Bij één daarvan worden cirkeldiagrammen gebruikt.

Waarom zijn die drie cirkeldiagrammen even groot getekend? En waarom is dat eigenlijk fout? Welke informatie ontbreekt daardoor?

verder | terug