Diagrammen > Diagrammen
12345678Diagrammen

Uitleg

Een diagram is een grafische voorstelling van gegevens.
(In Engelstalige landen spreek je van een "chart" , of een "graph" . Een "diagram" is meer wat wij een graaf noemen. Handig om te weten bij zoeken op internet!)
Diagrammen kunnen er op heel veel manieren uitzien. De belangrijkste zijn:

  • beelddiagram of pictogram (Engels: "pictogram" )

  • staafdiagram (Engels: "bar graph" )

  • lijndiagram (Engels: "line graph" )

  • cirkeldiagram (Engels: "pie graph" )

Dit beelddiagram laat zien hoeveel leerlingen in een klas met een bepaald vervoermiddel naar school komen, de frequentie van dat vervoermiddel.

Zoek maar eens voorbeelden van allerlei soorten diagrammen via internet!

Opgave 1

Bekijk het beelddiagram in de uitleg.

a

Wat laat dit diagram zien?

b

Hoeveel leerlingen van deze klas gaan lopend naar school?

c

Hoeveel leerlingen telt deze klas?

d

Teken een bijpassend staafdiagram.

Opgave 2

Bekijk de videoclip over staafdiagram, cirkeldiagram en lijndiagram via Practicum . Bekijk goed wat een staafdiagram is, wat een cirkeldiagram is en wat een lijndiagram is.

a

Van welke gegevens wordt in de videoclip een staafdiagram gemaakt? Zijn de andere diagrammen hier ook geschikt?

b

Van welke gegevens wordt in de videoclip een cirkeldiagram gemaakt? Zijn de andere diagrammen hier ook geschikt?

c

Van welke gegevens wordt in de videoclip een lijndiagram gemaakt? Zijn de andere diagrammen hier ook geschikt?

Opgave 3

Bekijk de infographic Digitale buren nog eens. Er worden negen situaties in diagrammen beschreven.

a

In zes van deze situaties is eigenlijk sprake van een staafdiagram. Welke zes zijn dat?

b

In welke situatie wordt een beelddiagram gebruikt?

c

Er wordt bij één situatie met cirkeldiagrammen gewerkt. Bij welke?

d

Waarom is bij "On line bestellen over de grens" geen sprake van een staafdiagram? Hoe werkt dit diagram?

e

In alle negen situaties had je kunnen volstaan met één staafdiagram voor alle drie de landen. Wat zou er dan steeds op de horizontale as hebben gestaan? En op de verticale as? Waarom is hier niet voor gekozen?

verder | terug