Diagrammen >

Toepassen

Opgave 15Facebook in Nederland
Facebook in Nederland

Via Facebook in NL zie je een infographic over het gebruik van Facebook, met name in Nederland. De gegevens zijn van maart 2011.

a

Vergelijk het aantal gebruikers wereldwijd met dat in Nederland. Hoeveel procent is het gebruik in Nederland van het gebruik wereldwijd?

b

De wereldbevolking is in 2011 meer dan miljard mensen geworden. Hoeveel procent daarvan was Facebook gebruiker?

c

Op de infographic staat hoeveel procent van de internetgebruikers ook Facebook gebruikt. Over hoeveel internetgebruikers hebben we het dan?

d

Klopt het cirkeldiagram "Percentage Facebookers per continent" wel?

e

Waarom zou het mooier zijn geweest als de series cirkeldiagrammen "Gebruikers per Nederlandse stad" en "Facebookers per stad" als één geheel zouden zijn gepresenteerd?

f

Geef ook commentaar op het onderste diagram "Leeftijdsopbouw" .

verder | terug