Statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Toepassen

Opgave 15Centrummaten met Excel
Centrummaten met Excel

Excel kan je helpen bij het maken van frequentietabellen en het berekenen van gemiddelden. Bekijk het Practicum . Daarin werk je met het Excelbestand Gegevens154Leerlingen.xls.

Denk er wel om dat je op een pc of een tablet dit Excel-bestand eerst moet downloaden. Er wordt van uit gegaan dat je wel eens eerder met Excel hebt gewerkt en al weet hoe je met cellen werkt, met formules in cellen werkt, absoluut en relatief kopiƫren begrijpt, etc.

a

Maak zelf een frequentietabel van de gehele eindcijfers voor wiskunde van deze groep leerlingen in 4vwo.

b

Zoek uit hoe je van een rij gegevens het gemiddelde, de modus en de mediaan door Excel kunt laten berekenen. Het gaat met behulp van formules. Zoek een geschikte plek in het Excel-bestand om deze centrummaten neer te zetten.

c

Bereken het gemiddelde voor wiskunde nog eens met behulp van de frequentietabel.

d

Maak vervolgens afzonderlijke groepen van de jongens en de meisjes door te sorteren. Bereken de centrummaten voor deze afzonderlijke groepen en vergelijk ze met elkaar. Maak ook frequentietabellen en staafdiagrammen van de afzonderlijke groepen.

Opgave 16Geboortemaanden
Geboortemaanden

Werk met hetzelfde Excel-bestand als in de voorgaande opgave. Zet de gegevens over de geboortemaanden op een afzonderlijk werkblad.

a

Maak een frequentietabel van de geboortemaanden van deze groep leerlingen in 4vwo.

b

Welke centrummaat is hier zinvol?

c

Probeer een conclusie te trekken uit de frequentietabel. Of maak er eerst een staafdiagram van en probeer dan een conclusie te trekken.

verder | terug