Statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Voorbeeld 1

klas B2A klas B2C
cijfer frequentie frequentie
4 1 0
5 4 4
6 9 8
7 11 6
8 3 4
9 1 2
totaal 29 24

Je ziet hier de frequentietabellen van de klassen B2A en B2C van hun rapportcijfers voor het vak wiskunde. Vergelijk de modus, de mediaan en het gemiddelde cijfer van beide klassen. Trek conclusies over welke klas gemiddeld beter scoort, in welke klas zitten de beste leerlingen, waar vallen de meeste onvoldoendes, etc.

> antwoord

Klas B2A:

  • de modus is , want komt het vaakst voor bij klas B2A.

  • de mediaan is , want dat is het de getal als je ze van klein naar groot opschrijft.

  • het gemiddelde is ongeveer , want .

Klas B2C:

  • de modus is , want komt het vaakst voor bij klas B2C.

  • de mediaan is , want dat is het gemiddelde van het e en e cijfer als je ze van klein naar groot opschrijft.

  • het gemiddelde is ongeveer , want .

Klas B2C scoort gemiddeld hoger dan B2A, maar het meest voorkomende cijfer zit bij B2C onder het gemiddelde. Er zitten in klas B2C dus veel leerlingen die magertjes scoren (de helft scoort of ), maar ook naar verhouding veel leerlingen die heel goed scoren.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1. Rond waar nodig de percentages af op één decimaal.

a

Hoeveel procent per klas scoort lager dan de mediaan?

b

Hoeveel procent per klas scoort lager dan het gemiddelde?

c

Hoeveel procent per klas scoort lager dan de modus?

d

Hoeveel procent per klas behaalt precies de modus?

e

In welk van beide klassen is het percentage onvoldoendes het grootst?

Opgave 5

Je ziet hier een kruistabel van de cijfers voor de vakken wiskunde en scheikunde in B2D.

a

Hoeveel leerlingen zitten er in klas B2D?

b

Bereken per vak de modus en het gemiddelde cijfer in één decimaal nauwkeurig.

c

In welk van beide vakken is deze klas gemiddeld beter?

d

Waaraan zie je dat dit vooral komt door de leerlingen met de hoogste cijfers?

verder | terug