Statistiek > Centrummaten
123456Centrummaten

Theorie

Er zijn drie getallen die een hoeveelheid gegevens (waarnemingen) kunnen samenvatten:

  • de modus (de modale waarde) is de waarneming die het vaakst voorkomt en dus de grootste frequentie heeft. Er is geen modus als twee waarnemingen het meest voorkomen.

  • de mediaan is het midden van alle waarnemingen als die op volgorde staan.

  • het gemiddelde van de waarnemingen vind je door alle waarden bij elkaar op te tellen en dat getal te delen door het totaal aantal cijfers. Daarbij moet je rekening houden met de frequenties (de wegingen) van de waarnemingen.

De modus, de mediaan en het gemiddelde zijn centrummaten. Deze drie getallen kunnen verschillend zijn.

Het is niet zo dat je modus, mediaan en gemiddelde altijd kunt bepalen. Je moet voor de mediaan en het gemiddelde altijd getallen als waarneming hebben.

verder | terug