Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Inleiding

Ook al hebben twee groepen gegevens dezelfde centrummaat, dan nog kunnen er grote verschillen zijn. De spreiding kan erg verschillend zijn. Je ziet dat hier met de schoten op deze roos. Van de tweede serie is de spreiding groter.

Je leert in dit onderwerp:

  • de spreidingsbreedte en de kwartielafstand van een serie gegevens berekenen en interpreteren als spreidingsmaten;
  • een serie gegevens samenvatten in een boxplot.

Voorkennis:

  • (gewogen) gemiddelde, modus en mediaan van een hoeveelheid gegevens berekenen;

  • werken met (relatieve) frequenties en (relatieve) frequentietabellen;

  • werken met kruistabellen.

verder | terug