Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Voorbeeld 1

cijfer frequentie
2 1
3 3
4 4
5 3
6 2
7 6
8 3
9 5
10 3
totaal 30

Bekijk de tabel met cijfers voor het vak Duits van B2L. Vat deze gegevens samen in een boxplot.

> antwoord

Het laagste cijfer is een en het hoogste is een .

De mediaan is hier het gemiddelde van het vijftiende en het zestiende getal, dus .

Het eerste kwartiel is hier .

Het derde kwartiel is hier .

Nu heb je alle gegevens om de boxplot te kunnen tekenen.

Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Reken zelf alle gegevens nodig voor de boxplot na. (Spreidingsbreedte, mediaan, eerste kwartiel, derde kwartiel, interkwartielafstand).

b

Bereken de spreidingsbreedte en de interkwartielafstand van deze cijfers.

Opgave 5

Je ziet hier een kruistabel van de cijfers voor de vakken wiskunde en scheikunde in B2D.

a

Bereken per vak de spreidingsbreedte.

b

Bereken per vak de mediaan en beide kwartielen.

c

Bereken per vak de interkwartielafstand.

verder | terug