Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Voorbeeld 2

Dit zijn de rapportcijfers voor het vak duits van de klassen B2K en B2L met de bijpassende boxplots.

rapportcijfer 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B2K: frequentie 4 5 5 8 4 4
B2L: frequentie 1 3 4 3 2 6 3 5 3

Van beide klassen is het modale cijfer hetzelfde. Ook de mediaan van beide klassen is hetzelfde en zelfs de gemiddelden zijn gelijk.

De boxplots van de frequentieverdeling van de cijfers zijn voor deze klassen nogal verschillend.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2.

a

Ga na dat de twee boxplots overeen komen met de gegevens.

b

Beide klassen hebben evenveel leerlingen. Is dat noodzakelijk om de boxplots eerlijk te kunnen vergelijken?

Opgave 7

In de boxplots hiernaast zie je de resultaten van de jongens en de meisjes van een brugklas bij het verspringen. Je ziet er de verdeling van de gesprongen afstanden in cm vanaf de afzetbalk.

a

Hoe groot is de spreidingsbreedte bij de jongens en de meisjes?

b

Lees de mediaan en de twee kwartielen van de meisjes uit de figuur af.

c

Kun je op grond van deze boxplots een conclusie trekken als je de resultaten van de jongens en de meisjes wilt vergelijken?

Opgave 8

Op twee scholen voor voortgezet onderwijs heeft men de aantallen leerlingen per klas geteld. Je ziet in dit staafdiagram het resultaat.

a

Maak voor elk van deze scholen een bijpassende boxplot

b

Hoe kun je aan beide boxplots zien dat school B over het algemeen grotere klassen heeft dan school A?

c

Op school B wordt besloten om het kleine klasje van `11` leerlingen samen te voegen met een parallelklas van `19` . Wat gebeurt er dan met het boxplot?

verder | terug