Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Verkennen

Opgave V1

In deze tabel hier zie je de cijfers van B1H voor een zevental vakken.

a

Ga na dat voor de vakken engels en wiskunde het gemiddelde van de gehele rapportcijfers in één decimaal nauwkeurig hetzelfde is.

b

Kun je zeggen dat de resultaten voor beide vakken even goed zijn in deze klas?

c

Vanuit een tabel zoals die hierboven is het lastig om conclusies te trekken over de resultaten bij de verschillende vakken. Hoe kun je dat beter doen?

Opgave V2

Bekijk de tabel uit de voorgaande opgave.

a

Wat is het laagste rapportcijfer voor engels? En voor wiskunde?

b

Wat is het hoogste rapportcijfer voor engels? En voor wiskunde?

c

Kun je nu zonder meer zeggen dat de cijfers voor engels meer gespreid liggen dan bij wiskunde?

verder | terug