Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Practicum

Werken met Excel (vanaf versie 2010)

Excel kan centrummaten en spreidingsmaten voor je berekenen. Je hebt daarvoor geen frequentietabellen nodig, die zijn alleen erg handig bij het maken van diagrammen.

In het Excelbestand Gegevens154Leerlingen.xls vind je enkele gegevens van 154 leerlingen die in 2008 in 4vwo zaten.
Je kunt daarbij van bijvoorbeeld "cijfwis" , het cijfer voor wiskunde van deze leerlingen, het minimum, het eerste kwartiel, de mediaan, het derde kwartiel en het maximum laten berekenen.
Wil je die ook nog in een boxplot weergeven, dan ga je (in Excel2010) zo te werk:

  • Maak eerst een kolom met onder elkaar Q1, minimum, mediaan, maximum en Q3 in die volgorde. Geef de kolom ernaast het opschrift "cijfwis" .

  • In de cellen van die kolom maak je de formules =KWARTIEL(H2:H155;1), =MIN(H2:H155), =MEDIAAN(H2:H155), =MAX(H2:H155) en =KWARTIEL(H2:H155;3).

  • Nu selecteer je beide kolommen en het opschrift en via Invoegen kies je een lijndiagram met markeringen.

  • Je krijgt nu een lijndiagram. Klik met de rechtermuisknop op de figuur en kies "Gegevens selecteren" . Klik daar op "Schakelen tussen rij en kolom" . Je krijgt dan de vijf waarden boven elkaar.

  • Bij "Hulpmiddelen voor grafieken" kun je bij "Indeling" kiezen voor "Omhoog/omlaag balken weergeven" en "Hoog/laag lijnen" . Je krijgt dan je boxplot, dat je nog even zo mooi moet maken als je zelf wilt. (Rechtermuisknop op elke markering en opmaak kiezen.)

Misschien wil je de jongens en de meisjes vergelijken? Dan laat je Excel eerst sorteren op de kolom "geslacht" . Dat doe je door die kolom te selecteren en "Sorteren en filteren" te kiezen. Sorteer van laag naar hoog en klik op OK als Excel je vraagt of de selectie moet worden uitgebreid (want de andere kolommen moeten ook worden meegenomen bij het sorteren). Nu heb je de jongens en de meisjes als groepen bij elkaar staan en kun je hun centrummaten en spreidingsmaten vergelijken en twee boxplots in één figuur maken.

LET OP:
Je moet het Excel-bestand Gegevens154Leerlingen.xls eerst downloaden om er in te kunnen werken.
Je kopieert het dan naar de computer waarop je werkt.
verder | terug