Statistiek > Spreidingsmaten
123456Spreidingsmaten

Testen

Opgave 17

In deze frequentietabel zie je de resultaten van tellingen van het aantal eieren dat dagelijks in een hok vol kippen werd geraapt.

aantal eieren 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
frequentie 1 2 3 6 12 15 27 35 23 12
a

Bepaal het eerste en het derde kwartiel en de interkwartielafstand.

b

Teken een bijpassende boxplot.

Opgave 18

Van een groep mensen is het aantal letters in de voornaam en de achternaam geteld. Hiervan is deze boxplot gemaakt.

a

Hoeveel bedraagt de spreidingsbreedte van deze resultaten?

b

Lees de mediaan en de twee kwartielen uit de figuur af.

c

Hoeveel letters hebben de % langste namen?

d

Dit boxplot is gebaseerd op namen. Hoeveel daarvan hebben tussen de en letters?

verder | terug