Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Voorbeeld 1

Cijfers klas 2A
4,1 3,8 5,9 6,1 6,5
8,5 4,9 9,1 7,2 7,3
6,5 7,9 6,7 5,5 6,4
5,7 7,6 6,5 7,1 8,1
8,5 6,8 5,1 8,2 7,5
6,9 6,2 7,1 7,3 5,7
Cijfers klas 2B
6,1 5,8 5,9 4,1 5,5
6,5 5,9 7,1 7,4 6,3
6,5 5,9 5,2 6,0 7,4
8,1 7,6 5,4 6,2 7,5
6,4 6,9 6,2 8,3 5,6

Om de rapportcijfers voor hetzelfde vak van 2A en 2B te kunnen vergelijken maak je één klassenindeling.

Omdat de leerlingenaantallen verschillen gebruik je relatieve frequenties, deze geven aan welk deel van het geheel in een bepaalde klasse valt. Zo kun je de twee klassen op een eerlijke manier met elkaar vergelijken.

klas 2A klas 2B
klasse abs. freq. % abs. freq. %
totaal
Opgave 4

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Reken de relatieve frequenties van de klasse voor zowel 2A als 2B na.

b

Hoeveel procent van de leerlingen in 2A heeft een onvoldoende (dat is een cijfer lager dan )? En hoe zit dat in 2B? Kun je een conclusie trekken?

c

Schat met behulp van de klassenindeling hoeveel procent van de leerlingen in 2A een cijfer lager dan heeft. Doe dit ook voor 2B. Kun je een conclusie trekken?

Opgave 5

Bekijk Voorbeeld 1.

a

Bereken de gemiddelde rapportcijfers in één decimaal nauwkeurig voor zowel 2A als 2B vanuit de ruwe data.

b

De rapportcijfers worden op gehele getallen afgerond. Om van die gehele cijfers de gemiddelden te berekenen kun je de klassenindeling goed gebruiken. Hoe komt dat?

c

Hoe zou je de gemiddelden van de gehele rapportcijfers voor 2A en 2B uitrekenen bij de klassenindeling?

Vind je veel verschil met het antwoord bij a?

verder | terug