Statistiek > Klassenindeling
123456Klassenindeling

Voorbeeld 2

lengteklasse klassenmidden freq.
totaal

Deze tabel laat de verdeling zien van de lengtes van meisjes in een vierde klas. De gebruikte klassenindeling heeft een klassenbreedte van .

De werkelijke lengtes van de meisjes kun je niet uit deze frequentietabel aflezen. De ruwe data zie je niet meer. Alleen de geordende data zie je.
De klassenmiddens zijn hier het gemiddelde van de grenzen van een klasse: de klasse heeft daarom als klassenmidden .

Maak een lijndiagram met behulp van de klassenmiddens.

Je kunt vanuit die klassenmiddens ook het gemiddelde schatten. Laat zien, hoe.

> antwoord

Hier zie je het lijndiagram bij lengte van de meisjes.
De dikke punten zijn de frequenties die boven het klassenmidden liggen. Deze dikke punten verbind je.

Je schat het gemiddelde van alle meisjes door elk klassenmidden te vermenigvuldigen met de bijbehorende frequentie, al deze uitkomsten bij elkaar op te tellen, en vervolgens te delen door het totaal aantal meisjes. Je komt dan uit op cm.

Opgave 6

Bekijk Voorbeeld 2. Je ziet daar de lengtes van meisjes in een vierde klas ingedeeld in klassen.

a

Waarom is zo'n klassenindeling juist wel handig als je overzicht over de verdeling van de lengtes wilt krijgen?

b

Hoeveel procent van deze meisjes heeft een lengte vanaf tot cm?

c

Hoeveel procent van deze meisjes is langer dan cm? Rond af op één decimaal.

Opgave 7

In Voorbeeld 2 staat dat het gemiddelde van de lengtes in zo'n klassenindeling kan worden geschat door de klassenmiddens te gebruiken.

a

Waarom kun je bij een klassenindeling geen enkele centrummaat precies berekenen?

b

Bereken de gemiddelde lengte met behulp van de klassenmiddens en laat zien dat dit inderdaad een schatting van cm oplevert.

c

Je hebt een schatting van de gemiddelde lengte. Hoeveel bedraagt de gemiddelde lengte minimaal?

d

Hoeveel bedraagt de gemiddelde lengte maximaal?

verder | terug